HELA ideella logo
Om oss

"Vi engagerar oss i aktuella samhällfrågor med fokus på välmående och likvärdighet"

OM OSS

VILKA ÄR VI?

HELA ideella är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden utan vinstintresse.

Inriktningen för HELA ideella är att skapa aktiviteter och mötesplatser som är öppna för alla med fokus på likvärdighet, välmående och arbetsintegration.


  • Erbjuder mötesplatser för medborgare och föreningar
  • Driver projekt med mål att skapa bättre välmående, arbetsintegrerade insatser och aktiviteter för alla. 
  • Enkelhet - det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och hitta en plats i vår verksamhet.
  • Erbjuda temagrupper och aktiviteter för alla åldrar. 
VÅRT UPPDRAG


HELA ideella har som ändamål att bedriva en ideell verksamhet med aktiviteter som är öppna för alla.

Vi ska skapa meningsfulla fritidsaktiviteter samt motverka ojämlikhet, psykisk ohälsa och ensamhet i samhället.

Vi ska anordna aktiviteter av social, kulturell och jämlik atmosfär för att öka medlemmarnas kunskapsnivå.

Vi ska öka samvaron mellan människor i samhället genom aktiviteter för alla åldrar.


VÅR VISION


HELA ideella ska vara ett nav och en katalysator för att människor ska kunna träffas, samverka och utbyta erfarenheter.


Prioriteringar


  • HELA ideella ska prioritera sina medlemmar och etablerade samarbetspartners. 
  • HELA ideella ska vara en plattform för människor som vill mötas i aktiviteter. 
  • HELA ideella ska möjliggöra möten mellan olika aktörer.
  • HELA ideella ska fånga samhällsutmaningar och agera genom att skapa möjligheter till förändring genom olika projekt. 
  • HELA ideella ska vara synliga utåt.

bli medlem

Du som deltar i våra aktiviteter är medlem i vår förening. 

Det finns även möjlighet att bli stödmedlem genom att fylla i formuläret nedan. 

unsplash