HELA ideella logo
Hem

hela ideella

En paraplyförening för föreningar verksamma i Landskrona

OM OSS

VILKA ÄR vi?

HELA ideella är en sammanslutning för föreningar i Landskrona. Vi  representerar medlemmarna mot Landskrona stad och andra offentliga organ samt samordnar gemensamma behov i Landskrona och stimulerar till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet.


 • Dialogmöten med föreningar, staden och andra organisationer.
 • Lyfter medlemmars önskemål för att skapa ett öppet Landskrona.
 • Föreningskontor och caféverksamhet.
 • Gratis lokaler för medlemmar i ÖV huset på Ödmanssonsgatan 12
 • Erbjuder mötesplatser för medborgare och föreningar
 • Driver projekt i samverkan med andra föreningar och organisationer.föreningskontor

som medlemsförening finns det möjlighet att boka lokal, samverka och använda våra tjänster såsom kopiering, fika till mötet mm

Vi kan även vara till hjälp om du ni ska skriva stadgar eller starta ny förening. VÅRT UPPDRAG


HELA ideella har som ändamål att vara en sammanslutning för föreningar i Landskrona, representera medlemmarna gentemot Landskrona stad och andra offentliga organ, samordna gemensamma behov i föreningarna och stimulera till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet.


VÅR VISION


HELA ideella ska vara ett nav och en katalysator för att människor och föreningar i Landskrona  ska kunna träffas, samverka och utbyta erfarenheter.


Prioriteringar


 • HELA ideella ska prioritera sina medlemsföreningar och etablerade samarbetspartners. 
 • HELA ideella ska vara en plattform för människor som vill mötas i aktiviteter som är antingen individ- eller föreningsdrivna. 
 • HELA ideella ska möjliggöra möten mellan olika aktörer.
 • HELA ideella ska fånga samhällsutmaningar och agera genom att skapa möjligheter till förändring genom olika projekt. 
 • HELA ideella ska vara synliga utåt.

bli medlem

förening - klicka här för att bli medlem i hela ideella

unsplash