HELA ideella logo
Hem

hela ideella

En paraplyorganisation för föreningar i Landskrona.

Vi bygger broar och arbetar för samverkan och inkludering

Din mötesplats i 

Landskrona


Hos oss finns något för alla åldrar!


ÖV-huset - Ödmanssonsgatan 12

Café Nell Walden - Landskrona museum


OM OSS

HELA ideella är en sammanslutning för föreningar i Landskrona. Vi  representerar medlemmarna mot Landskrona stad och andra offentliga organ samt samordnar gemensamma behov i Landskrona och stimulerar till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet.


 • En aktiv mötesplats för medborgare och föreningar.
 • Driver samhällsprojekt i samverkan med andra föreningar och organisationer.
 • Dialogmöten med föreningar, staden och andra organisationer.
 • Lyfter medlemmars önskemål för att skapa ett öppet Landskrona.
 • Föreningskontor för medlemsföreningar.
 • Aktiviteter för alla målgrupper från 0-100 år
 • Caféverksamhet.
 • Lokaluthyrning för föreningsändamål (ej till privatpersoner)HELA ideellas verksamhet

- Följ oss på instagram och facebook för mer information. 

bli medlem

förening - klicka här för att bli medlem i HELA ideella


Vårt uppdrag


HELA ideella har som ändamål att vara en sammanslutning för föreningar i Landskrona, representera medlemmarna gentemot Landskrona stad och andra offentliga organ, samordna gemensamma behov i föreningarna och stimulera till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet.


Vår vision


HELA ideella ska vara ett nav och en katalysator för att människor och föreningar i Landskrona  ska kunna träffas, samverka och utbyta erfarenheter.


Prioriteringar


 • HELA ideella ska prioritera sina medlemsföreningar och etablerade samarbetspartners. 
 • HELA ideella ska vara en plattform för människor som vill mötas i aktiviteter som är antingen individ- eller föreningsdrivna. 
 • HELA ideella ska möjliggöra möten mellan olika aktörer.
 • HELA ideella ska fånga samhällsutmaningar och agera genom att skapa möjligheter till förändring genom olika projekt. 
 • HELA ideella ska vara synliga utåt.
unsplash