HELA ideella logo
HEM

HELA ideella 

En idéburen samorganisation  för föreningar och organisationer i Landskrona.

- Vi bygger broar genom samverkan och inkludering. 

En meningsfull fritid!HELA ideella arrangerar aktiviteter för alla invånare i Landskrona tillsammans med medlemsföreningar och samarbetspartners. 


Våra aktivitetshus på Öster (Ödmanssonsgatan 12) och Karlslund (Koppargården 21) är till för dig!


Hör gärna av dig om du vill samverka, vara delaktig i våra aktiviteter eller utföra en aktivitet tillsammans med oss! 

Medlemsföreningar 

Landskronas föreningar är våra medlemmar. På kvällarna sprudlar våra aktivitetshus av aktiviteter!

Vi erbjuder möjlighet till lokaler för föreningsmöten, utbildningar, föreläsningar, dans, sång och mycket mer!

I vårt café kan ni köpa fika till mötet för en billig peng. 

Kontakta oss om ni vill bli medlemmar, boka en lokal eller behöver annan föreningshjälp!

Det kostar endast 100 kr/år för att vara medlem hos oss!

Caféer

Vi driver två caféer i Landskrona.

På Landskrona museum och ÖV-huset. 


På vårt snackcafé på ÖVhuset Ödmanssonsgatan 12 kan du slå dig ner och fika till en billig peng. Vi vill bryta den ofrivilliga isoleringen och ensamheten för dig som vill ha någon att prata med. Kom och snacka med oss! I samarbete med SnackaNU. 


Vi driver även café Nell Walden på Landskrona museum. 

Under nästan varje lördag har vi uppträde i caféet. 

Välkommen!

DRÖMPRINS

-film, debatt och sång


DRÖMPRINS på turne tillsammans med MIND, filmens huvudperson Erik, regissör Jessica Nettelbladt och artisten Helena Josefsson.


I sex kommuner i Skåne visas den uppmärksammande dokumentärfilmen ”Drömprins” I ett unikt sammanhang. tillsammans med livemusik och panelsamtal blir filmen Drömprins en

katalysator för diskussion kring självmord, psykisk ohälsa och utanförskap. Ett

samarbete mellan regissören Jessica Nettelbladt och organisationen Mind i förebyggande syfte för att motverka psykisk ohälsa och rädda liv hos unga. Projektet är stöttat av Region Skåne.


Citat verksamhetschef Helen Thoren, MIND

”Genom filmen Drömprins får vi ta del av Eriks liv och det kan ge insikter om hur lika eller olika det kan vara i livet. Den kan också ge mod att börja prata om hur man själv mår eller våga fråga hur någon annan mår. Filmen ger också stöd i att orka kämpa vidare.”

 

Citat Jessica Nettelblad, regissör DRÖMPRINS

”Att synliggöra stigma och lyfta upp det till debatt för att möjliggöra förändring är en stark drivkraft hos mig. Utanförskap och psykisk ohälsa bland barn och unga är ett ökande problem som på lång sikt kan få enorma samhälliga konsekvenser. Att se, och tidigt försöka adressera problematiken, ger både den enskilda individen och samhället bättre möjligheter att långsiktigt bygga frisk hälsosamma liv och samhällen.”  


Den psykiska ohälsan har ökat i samhället, särskilt bland barn och unga. Antalet unga med återkommande psykisk ohälsa bland gruppen 15-16 åringar har fördubblats sedan mitten på 1980-talet. (källa folkhälsomyndigheten)


Projektet genomförs på sex platser i Skåne. Vi har valt utifrån region Skånes

folkhälsorapport 2020, orter där vi ser att det finns en statistisk registrerad hög

psykisk ohälsa samt att man behöver öka förståelse och arbeta med stigma kring hbtqi. Följande platser kommer att besökas; Malmö, Perstorp, Tomelilla, Höganäs, Burlöv och Landskrona.

Projektet handlar om att förebygga psykisk ohälsa hos unga och öka till förståelse och kunskap. Genom verktygen film, musik och djupgående samtal tillsammans med experter inom området psykisk hälsa i berörda komuner där självmordstatistiken är hög få igång debatter på hur vi kan förbättra livsvillkoren hos unga med psykisk ohälsa och självmordstankar. 


Även huvudpersonen Erik ifrån filmen Drömprins och sångerskan och artisten Helena Josefsson medverkar vid varje arrangemang. 


Citat Helena Josefsson, artist och sångerska

Jag känner mig väldigt glad att få medverka i musikalisk form under vår turné i höst. Min förhoppning är att kunna bidra till att fler unga och deras föräldrar, men även andra medmänniskor, klasskamrater och lärare, får reda på mer om vad psykisk ohälsa är för någonting. Det är inget man ska skämmas över. Om unga med psykisk ohälsa blir sedda och förstådda, tror jag att det ger en bättre prognos till ett hälsosamt liv.


Citat Erik, huvudperson i filmen Drömprins

”När jag kom ut fanns det en handfull transkillar som delade med sig av sina erfarenheter i sociala medier och det var väldigt viktigt för mig. Att ställa upp i filmen och medverka i debatt är mitt sätt att ge tillbaka”


Drömprins är en viktig film som ökar förståelse för hur det kan vara att växa upp och

leva med könsdysfori men också öppna för samtal kring identitet, självmordstankar,

psykisk ohälsa och utanförskap. Filmen ger publiken nya insikter och upphov till

viktiga samtal, samt uppmuntran till människor som känner utanförskap och kämpar med psykisk ohälsa, att de är inte ensamma det går att förändra sitt liv och komma vidare.


Projektet har blivit beviljat stöd från Region Skåne och sträcker sig fram till årsskiftet.

Gratis aktiviteter i aktivitetshusen på Karlslund och Öster

Vårt mål är att fylla Landskrona och våra aktivitetshus med aktiviteter för alla åldrar och intressen!

Kom gärna och besök oss om du har förslag på en aktivitet du saknar i Landskrona!


Idag har vi yoga, kulturverkstad för barn, tjejklubb, Lär dig prata svenska, engelskakurs, bingo mm mm

Aktiviteterna är antingen genom en förening eller invånare i Landskrona som har önskat hålla i en aktivitet hos oss. 


Allt är gratis eller näst därtill och öppet för alla!


Välkommen!

Samverkan

Detta värnar vi lite extra för! Det ger magi att samverka mellan föreningar, näringsliv och kommun. Det är då man kan lösa vissa av de samhällsutmaningar som finns!


Våra medlemskörer anordnar uppträden tillsammans till exempel. Vi skapar även ansökningar tillsammans där vi alla kan bidra till att göra Landskrona lite bättre och mycket roligare! 


 HELA ideella

2022-01-10

HELA ideella får beviljat medel från region Skåne för communitykulturprojekt

2021-06-28

HELA ideella får beviljat medel från MUCF för att skapa en HBTQia+ mötesplats 

2021-06-19

HELA ideella tar över café Nell Walden på Landskrona museum

2021-05-31

HELA ideella får fortsatt statsbidrag från Delmos i tre år!

2021 - nytt år med HELA ideella

20210126

HELA ideella har beviljats bidrag för att utbilda Landskrona stad, civilsamhället och kulturutövare i Landskrona i communitykultur. Vi samarbetar med CommunityCenterSkåne och konstnären Suzanne Andersson i detta projekt. 

HELA ideella har beviljats bidrag för att arrangera aktiviteter och utbildningar för målgruppen samt personer som arbetar med HBTQia+ med syfte att öka tryggheten och kunskapen i  dessa frågor. 

Under sommaren och hösten kommer HELA ideella driva muséets café. Varje vecka efter midsommar och framåt kommer det finnas en kulturaktivitet i veckan . I planeringen finns redan uppträden från studieförbundet Sensus samt sällskapsspel för alla åldrar! VARMT VÄLKOMNA IN PÅ EN FIKA!Nu är det klart att HELA ideella får statsbidrag i tre år för att fortsätta utveckla mötesplatser i Landskrona under benämningen "hoppet"! Vi ser detta som ett stort förtroende som vi nu kommer förvalta väl under kommande treårsperiod. 

I planerna finns att vi ska fortsätta utveckla våra två mötesplatser, men samtidigt bredda oss så vi arbetar på flera håll i Landskrona. 

Vi kommer att fortsätta vårt föreningskontor på ÖV-huset och även utveckla ett medborgarkontor tillsammans med Landskrona stad. 

Under de tre åren kommer vi ha med oss en forskare som följer vårt arbete mot segregation. 


Vi har redan kommit en bra bit in på det nya året 2021 och smittspridningen är fortfarande stor i Skåne. Detta har gjort att vi har varit tvungna att hålla stängt på ÖV-huset som vi även kallar HELA hoppet huset under hela januari också. 

Trots pandemin arbetar vi för fullt med DELMOS projektet och delprojekt inom detta. 

Vill du också vara med och delta i HELA ideellas arbete? Vi hos HELA ideella har lediga styrelseplatser för dig som vill hjälpa till att utveckla Landskrona tillsammans med föreningslivet!

Hör av dig till helena.rasmusson@helaideella.se om just du vill vara med på alla våra spännande projekt!

PRESSMEDDELANDE DELMOS 30/6-20

HELA ideella får statsbidrag från DELMOS för att starta upp all-aktivitetshus i Landskrona!

Paraplyorganisationen HELA ideella har beviljats 2,09 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation, DELMOS. Medlen ska användas för att under 2020 till 2021 starta upp all-aktivitetshus i Landskrona. 

”- Det känns väldigt roligt att HELA ideella får stöd att utveckla all-aktivitetshus för och med föreningar i Landskrona; det är en dröm vi haft sedan HELA Landskrona startade 2017”, säger HELA ideellas ordförande Helena Rasmusson, Hyresgästföreningen.

”- Landskrona är en stad med enorm potential och vi är glada att få vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling av staden. Civilsamhället får en allt viktigare roll i människors liv.  Dynamiska  all-aktivitetshus där invånare i alla åldrar kan mötas för att träffas över en fika, ha viktiga samtal och medverka i roliga aktiviteter är viktigt för att skapa en hållbar stad som bidrar till en bra samhällsutveckling" avslutar Helena.

Statsbidraget ger HELA Ideella möjlighet att starta upp all-aktivitetshus med verksamhet hela året för alla åldrar och målgrupper, genomföra efterfrågade utbildningar till föreningar, etablera och hålla medborgardialoger i viktiga frågor som rör staden - och mycket mer. 

”- Fantastiskt att HELA ideella också får stöd från DELMOS! säger Sebastian Sanchez Riveros, utvecklare i Landskrona stad.  Det visar att segregation löser man tillsammans. Landskronas civilsamhälle är en självklar samverkanspart för att anta de samhällsutmaningar vi har för att nå de höga mål som finns inom Landskrona stad. Vi har samarbetat med HELA ideella de senaste åren och ser fram emot att stärka samarbetet genom statsbidraget så att HELA ideella blir en viktig aktör att räkna med i Landskrona även i framtiden. 

HELA ideella är en idéburen och oberoende paraplyorganisation som verkar i Landskrona. Föreningen har varit aktivt som nätverk och har arrangerat HELA veckan i Landskrona sedan 2017. HELA ideella bildades i februari 2019 samtidigt som ett avtal om samverkan tecknades med Landskrona stad. HELA ideellas medlemmar är idag ett fyrtiotal föreningar och organisationer i Landskrona. Läs mer på helaideella.se

Frågor?
Kontakta HELA ideellas ordförande Helena Rasmusson
på tel 076-798 09 01 eller via helaideella@helaideella.se


Länk till DELMOS hemsida

COVID-19 MARS -20

Under Coronakrisen hjälper HELA ideella Landskrona stad med att samordna volontärer och behövande i Landskrona!

Som medlemsförening har du möjlighet att hjälpa till med detta. Kontakta oss via info@helaideella.se om du vill hjälpa till. 

Du finner en länk på www.landskrona.se om du vill hjälpa eller behöver hjälp. 


Ta hand om er!!

MEDLEMSTRÄFF 23/1-20

Den 23/1-20 hade vi medlemsmöte för föreningarna i Landskrona. Inbjuden gäst var Jan Nilsson som pratade om hur man kan söka pengar till sin förening och vad man ska tänka på. Vi diskuterade även lite tankar och idéer som är intressanta för våra medlemsföreningar att HELA ideella arbetar med och vad vi kan hjälpa varandra med. Bra och viktiga diskussioner! 

HELA LANDSKRONA -19

Tack alla för besökare, medhjälpare och samarbetspartners för en grym HELA Landskronavecka med fokus på de globala målen!