HELA ideella logo
Communitykultur

Communitykulturprojekt

Finansiär - Region Skåne

Communityprojekt Landskrona


Ett projekt med Region Skåne och Landskrona stad

HELA ideella, Communitykultur Landskrona
HELA ideella fick stöd för projektet Communitykultur Landskrona, ett
berättar- och konstprojekt som gjordes med målgruppen kvinnor och med deras
barn tillsammans med en konstnär. Deltagarna var medskapande till en
rumslig gestaltning i sitt bostadsområde. Organisationen HELA ideella
fungerade som samordnare, konstnären Suzanne Andersson leder det
konstnärliga arbetet. CommunityKulturCentrum medverkade i projektet genom att hålla workshops för tjänstepersoner på Kulturförvaltningen i
Landskrona stad för att lära sig communitykultur som metod. Stena
fastigheter möjliggjorde plats för gestaltning av den konst som skapades i
projektet.Hello world

Här kan du läsa vad media har skrivit om projektet: 

HD

Landskrona direkt

Radio P4Betydelsen av bilderna: 


Mening bakom bilderna i muralmålningen: 

Genomgående för de fyra väggarna är stora trädstammar, de är hämtade med inspiration från området Karlslund som har många stora träd. 


Vägg 1: På väggen finns fem fåglar i olika färger och former. Fåglarna symboliserar deltagarna i projektet och de boende i Karlslund som kommer från olika länder. Inspirationen kommer även ifrån att deltagarna berättade att många i området har burfåglar som sällskapsdjur, en populär art är dvärgpapegojor, därför är två av fåglarna inspirerade av denna art. Där finns även en fredsduva, en symbol som många av deltagarna ritade under workshopen, här symboliserar den önskan om fred men även tryggheten och säkerheten som deltagarna vill ska råda i området. 


Vägg 2: På väggen finns en kvinna som som det växer ett träd ur och trädet blommar. Bilden är inspirerad av en av deltagarnas berättelser. Hon berättade att det tar tid att slå rot i ett nytt land, för att växa och blomma behöver man bland annat lära sig språket, bilda ett nytt socialt nätverk och skaffa ett arbete. När man gjort detta kan man börja blomma igen. Därför tyckte deltagaren även att det var viktigt att kvinnan ler och är glad. 


Vägg 3: På väggen finns en stor björn, på björnen sitter en flicka som blåser hjärtformade såpbubblor som sprider sig över områdets karaktäristiska flerfamiljshus. Där finns även en orm med lång tunga som lurar i gräset. När deltagarna fick i uppgift att rita djur som symboliserar trygghet valde en av deltagarna att rita just en björn, med förklaringen att de är stora och kan skydda. Eftersom det var en flicka som gjorde björnen så ritade konstnären in henne på björnen. Såpbubblorna som flickan blåser är i form av hjärtan, de symboliserar dels gemenskapen som finns i området enligt deltagarna oc h dels är de ett kärleksbudskap som motar bort ormens vassa tunga. Flickan är även en symbol för barnen i området som kan vara brobyggare mellan familjer och människor som skapar vänskap, barnen leker med varandra på gårdarna och för även samman föräldrarna berättade deltagarna. Ormen symboliserar det hot och fara som fortfarande kan finnas i området, fastän deltagarna känner sig tryggare nu än tidigare så upplever deltagarna inte att området är helt säkert.   


Vägg 4: På väggen finns ett stort gammalt träd. Dörren in till miljöhuset är målad som en gammal port i trädets stam. Trädet symboliserar kretsloppet i naturen och är inspirerat av att själva huset är ett miljöhus där de boende sorterar och återvinner sina sopor. Den här väggen är även inspirerad av en boende i området som hade en önskan om att miljöhuset skulle bli lite roligare för barnen att besöka. Det var efter det samtalet som konstnären fick idén om att dörren skulle bli en gammal port och på så vis lite spännande att öppna och gå in i.