HELA ideella logo
Våra tjänster

HELA Sisters

- Syateljé

- Catering


HELA Sisters


HELA Sisters är ett arbetsintegrerande socialt företag som startar upp hösten 2023 och drivs inom HELA ideella.


Vår målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet och bidra till ökad självkänsla och självständighet. Genom att ta tillvara på den stora kompetens som finns hos våra medarbetare ska vi skapa och utforma olika verksamhetsområden för försäljning av tjänster till företag, organisationer och privatpersoner: catering, syateljé, lokalvård och ungdomsverksamhet. 

Genom att köpa tjänster av HELA Sisters kan du bidra till den sociala hållbarheten och en ökad jämställdhet samt större egenmakt och möjligheter till ett gott liv för fler kvinnor i Landskrona!


Syateljé


Catering


Följ oss på sociala medier: 

instagram @helaideella

facebook @helaideella


  

unsplash