SAMVERKAN

SAMVERKAN

- CIVILSAMHÄLLET - REGERING - REGION - KOMMUN - NÄRINGSLIV -

Dialogen mellan civilsamhället breddades i februari 2018. Då tecknades en överenskommelse mellan regeringen och representanter från civilsamhället. 

Den övergick under 2019 till en ny struktur för samverkan som numera heter NOD = Nationellt organ för dialog och samråd mellan det civila samhället och regeringen. 

Läs mer om NOD här. 

NOD samverkar uteslutande på nationell nivå. 


På regional nivå tecknas fler och fler överenskommelser mellan kommuner och civilsamhället. 

I Skåne finns en överenskommelse mellan civilsamhället och region Skåne. 

Läs mer här


Det finns även flera överenskommelser mellan kommuner och civilsamhället. Du kan läsa mer om dem på övrenskommelsen Skånes hemsida. Länk ovan. 
Övrigt

Bli medlem i HELA ideella

Ni får inbjudan till medlemsutbildningar och möten. Missa inte din chans att påverka besluten som tas i Landskrona stad! Du har också möjlighet att vara delaktig i ansökningar mm. 

Vill ni också bli medlemmar?

Klicka här och gå längst ner på sidan!

Vad vore HELA ideella utan sina medlemsföreningar? Klicka här för att se vilka föreningar som redan är medlemmar! När man samverkar kommer man längre! 

Vad har våra medlemsföreningar för aktiviteter?

Kolla in denna sidan!

Länk till HELA Hoppet

Aktivitetshuset för alla!

Kolla in denna sidan!

Denna hemsida använder cookies. Klicka på acceptera för att gå vidare.

Acceptera