HELA ideella logo
Medlem

Hej förening!

Bli medlem hos oss!

Här kan er förening bli medlem i HELA ideella.

Välkommen med ansökan!


Varför ska din förening vara medlem i HELA ideella?


HELA ideellas medlemmar är organisationer och föreningar verksamma i Landskrona.

Som medlem är er förening välkomna i vår gemenskap. Vi erbjuder er nyhetsbrev, utbildningar, medlemsträffar och ni får möjlighet att vara delaktig i verksamheten och i gemensamma ansökningar. Ni har även möjlighet att utnyttja våra lokaler på ÖV-huset och på Karlslund samt delta med aktiviteter mm tillsammans med oss. 

Bli medlem redan idag så vi tillsammans bygger en större gemenskap i Landskrona!


Gör så här för att ansöka om medlemskap:


För att bli medlem fyller du i formuläret nedan och skickar stadgarna (om det finns) till HELA ideella. 

Maila till helaideella@helaideella.se 

Medlemskapet kostar 100:- per år och betalas in när ni har godkänts som medlemmar av styrelsen. 

Avgiften betalas in till vårt bankgirokonto 531-1600


Styrelsen går igenom ansökan på nästkommande styrelsemöte och beviljar denna om kraven är uppfyllda. Huvudsaken är att man har en demokratisk idéburen organisation/förening med ambition att verka i Landskrona och är öppen för alla. Medlemsansökan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
Nej, men vi förväntar att vara det inom ett år
 
ja
nej
Vi håller på med en förnyelse av dessa och skickar dem när de är godkända
 
 
unsplash