ONSDAG 18 september

Övrigt

Onsdag 18/9

TEMA BARN OCH UNGA

Barnkonventionen, normkreativa förhållningssätt - TED talks
Tid: 17.00-20.00
Plats: HELA Centret
Arr: jämlikt.nu
Jämlikt.nu bjuder in till en lärorik afton med barnrättsperspektiv. Vi kommer
bjudas på kärnfulla TED-talks samt enklare mat och dryck.


Antarktis is smälter – hur påverkar det våra barn?
Vad betyder det att att leva hållbart för barnen? Hur kan vi göra de globala
målen till ryggrad i förskolan? Anette Bergmasth,rektor i förskola, berättar
om hur miljökrisen påverkar våra barn och vad förskolan kan göra.


Samverka för global måluppfyllelse
Hur kan skola och näringsliv hjälpas åt med att uppnå de globala målen?
Vildana Basic, förstelärare och styrelsemedlem i Caretakers of the
Environment ger tips och idéer för samverkan mellan skola och verksamheter
utanför skolan för att uppnå de globala målen.


Barn är också människor - childism
Vad skulle hända om vi vuxna faktiskt behandlade barn som kompetenta,
jämlika medmänniskor? Vad ligger bakom vår syn på barn, vad får den för
konsekvenser och hur kan vi ändra vår barnsyn för att kunna bemöta barn
med respekt och empati? Lär dig mer om childism med Sofie Olovsson.


Barnkonventionen
Johanna Ivarsson, socionom med inriktning på barnrättigheter. Vad innebär
det för mig när barnkonventionen blir lag? Få tips och exempel på hur du
kan jobba för att ha ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete.YAM startar i höst i Landskrona
Anna Haraldsson kommer och presenterar YAM. YAM är en förkortning
för Youth Aware Mental Health och är ett skolbaserat program som
syftar till att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och minska
självmordshandlingar bland unga. Programmet riktar sig till alla elever i åk 8
och är utvecklat av Karolinska Institutet samt Colombia University i USA.Normkreativitet
Författaren och föreläsaren Karin Salmson pratar om hur normkreativitet
kan vara ett sätt att värna om barns och ungas rättigheter. Karin står bl.a.
bakom böckerna ”Normkreativitet i förskolan” och ”Högtidsboken – fira och
filosofera tillsammans”.Uppdrag Ninjas – Handbok för förändring
Vad händer när unga tar tolkningsföreträde och utmanar makten? Vem
äger rätten till minderårigas röst och arbete? Linn Alenius projektledare för
Uppdrag ninjas presenterar projektets bok ”Handbok för förändring”.

SENSUS - Prova på musikinstrument
Tid: kl 13.00-15.00
Plats: Musikhuset Vintergatan
Arr: Sensus


Landskrona Lottakår

Tid: 18.30

Plats: Bunkern Karlslundsparken

Kom och lär dig mer om Lottakåren. Är du beredd när krisen kommer?


Biblioteksklubben
Tema: Normkreativa högtider
Tid: 16.00-18.00
Arr & Plats: Biblioteket
Författaren Johanna Ivarsson besöker biblioteket och berättar om boken
Handlingskraft för förändring som ger tips och idéer från projektet
Uppdrag Ninjas. Ett tillfälle att inspireras och förändra tillsammans för mer
jämställdhet demokrati och mänskliga rättigheter.


Språkcafé
Tid: 16.30
Arr & Plats: Biblioteket
Vi övar oss på svenska och samtalar om de globala målen.


LANDSKRONA JU-JUTSU KAI - Prova på!

Tid: 18.00

Plats: Puls Arena

Alla från 9 år och uppåt är välkomna att prova på! Kom och titta på oss på

HELA mässan  den 14/9 och prova på den 18 september!

Bli medlem i HELA ideella

Ni får inbjudan till medlemsutbildningar och möten. Missa inte din chans att påverka besluten som tas i Landskrona stad! Du har också möjlighet att vara delaktig i ansökningar mm. 

Vill ni också bli medlemmar?

Klicka här och gå längst ner på sidan!

Vad vore HELA ideella utan sina medlemsföreningar? Klicka här för att se vilka föreningar som redan är medlemmar! När man samverkar kommer man längre! 

Vad har våra medlemsföreningar för aktiviteter?

Kolla in denna sidan!

Länk till HELA Hoppet

Aktivitetshuset för alla!

Kolla in denna sidan!

Denna hemsida använder cookies. Klicka på acceptera för att gå vidare.

Acceptera