HELA ideella logo
HELA LANDSKRONA

HELA Landskrona

Föreningsmässa

PRIDE

GLOBALA MÅLEN

Agenda 2030

HELA ideellas arbetar med agenda 2030 i samarbete Landskrona stad tillsammans med föreningar, organisationer och näringsliv. 

HELA Landskrona

Varje år utför HELA ideella en föreningsmässa, PRIDEtåg, föreläsningar och öppet hus för att lyfta stadens och föreningars arbete mot FN:s globala mål. Detta går under samlingsnamnet HELA Landskrona. 


I målen finns bland annat ingen hunger, jämställdhet, ingen fattigdom, genomförande och globalt partnerskap mm. 

Vill du veta mer? Aktivera dig tillsammans med oss i HELA ideella. 

I vårt nya aktivitetshus kommer vi sträva efter detta. Gratis aktiviteter, fika till självkostnadspris och fredliga och kulturella samhällen till exempel. 

Välkommen!