DISKRIMINERING


HELA ideella verkar för att motverka diskriminering


För att orättvis behandling ska räknas som diskriminering ska det ha ett samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Läs mer nedan!


Övrigt

Bli medlem i HELA ideella

Ni får inbjudan till medlemsutbildningar och möten. Missa inte din chans att påverka besluten som tas i Landskrona stad! Du har också möjlighet att vara delaktig i ansökningar mm. 

Vill ni också bli medlemmar?

Klicka här och gå längst ner på sidan!

De sju diskrimineringsgrunderna:

1. KÖN


Man får inte diskriminera någon på grund av sitt kön. 

Det kan gälla tex kvinnor, män, transsexuella mfl. 

3. ETNISK TILLHÖRIGHET


Vår jord består av många olika människor med olika etniska tillhörigheter. Det är inte tillåtet att diskriminera någon för att man har olika kulturer, eller olika hudfärg. 

5. FUNKTIONSNEDSÄTTNING


En funktionsnedsättning kan vara nedsatt syn eller hörsel, dyslexi, adhd eller allergi tex. 

7. ÅLDER


Ålder är bara en siffra. Man får inte behandla någon annorlunda på grund av sin ålder. 

2. KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK


En person som känner sig som en man fast man är en kvinna, eller tvärtom är könsöverskridande. Det kan också vara en man som klär sig till kvinna eller vice versa. 

4. RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING


Det finns många olika religioner i vår värld. Kristendom och islam är några av dem. Har man ingen trosuppfattning är man ateist. Det är inte tillåtet att diskriminera någon för att man har en annan trosuppfattning. 

6. SEXUELL LÄGGNING


Man får inte diskriminera någon på grund av vem man blir kär i.  

Vill du veta mer? Gå in på diskrimineringsombudsmannens hemsida. www.do.se

Vad vore HELA ideella utan sina medlemsföreningar? Klicka här för att se vilka föreningar som redan är medlemmar! När man samverkar kommer man längre! 

Vad har våra medlemsföreningar för aktiviteter?

Kolla in denna sidan!

Länk till HELA Hoppet

Aktivitetshuset för alla!

Kolla in denna sidan!

Denna hemsida använder cookies. Klicka på acceptera för att gå vidare.

Acceptera